Stichting WOC 't Schöpke

Stichting Wijkontmoetingscentrum (WOC) ’t Schöpke is opgericht op 27 november 2014 en voert per 1 januari 2015 officieel het beheer over het wijkcentrum.
De stichting heeft ten doel :
1. Het zodanig betrekken van wijkbewoners bij het maatschappelijke leven in de wijk Veltum zodat alle inwoners ongeacht leeftijd en situatie , binnen hun wensen en mogelijkheden, hier volwaardig aan kunnen deelnemen.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door;
1. Het exploiteren van een ruimte in Veltum waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en maatschappelijke activiteiten kunnen ontplooien.
2. Het initiëren en ondersteunen van activiteiten waar wijkbewoners behoefte aan hebben.
3. Informatie te verstrekken over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van “ontmoeten” in de Wijk.
4. Het verrichten van alle werkzaamheden verbonden aan het oprichten, in stand houden en de exploitatie van deze ontmoetingsruimte.
5. Het organiseren en begeleiden van vrijwilligers die hierbij nodig en betrokken zijn.
6. Alle andere nuttige middelen, welke aan het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Wijkontmoetingscentrum (WOC) ’t Schöpke bestaat uit de volgende personen:

Erik Zijlstra Voorzitter.
06 43162826, voorzitter@tschopke.nl
Jopy Reinders Secretaris, Vrijwilligers
06 22 528027, jopy.reinders@tschopke.nl
Luc Egging; Penningmeester,
06 13 021664, luc.egging@tschopke.nl
Gerrit Reinders, bestuurslid horeca
06 10580707
Petra Lenssen: Coördinator vrijwilligers - Evenementen
06 40521781 petra.lenssen@tschopke.nl
Vacature; bestuurlid communicatie en Pr

De beheerder

De beheerder (Huub van Ool) is verantwoordelijk voor de coördinatie van beheer, verhuur en uitvoering van het nieuwe uitgestippelde beleid, en alle andere voorkomende werkzaamheden binnen ‘t Schöpke.
De beheerder is te bereiken via: telefoon 06-28913839 of e-mail beheerder@tschopke.nl