1e LUSTRUM DE INLOOP VELTUM

                     1e LUSTRUM DE INLOOP VELTUM De Inloop Veltum is opgericht op 6 oktober 2014. Maandagmiddag 7 oktober wordt er met de bezoekers feestelijk stil gestaan bij dit 1e lustrum in het WOC ’t Schöpke van de wijk Veltum in Venray. De Inloop Veltum is een laagdrempelige ontmoetingsplek in het WOC ’t Schöpke voor zowel de wijkbewoners als mensen buiten die wijk. De bezoeker is er elke maandagmiddag welkom en kan vrijblijvend van 13.00 uur – 16.00 uur komen buurten maar kan ook deel nemen aan activiteiten zoals een kaartje leggen of mee doen aan een gezelschapsspelletje. Daarnaast is de gelegenheid aanwezig om actief bezig te zijn met je hobby zoals knutselen of handwerken. In samenspraak met bezoekers kunnen de immer aanwezige vrijwilligers andere ontspanningsactiviteiten ontplooien en organiseren. De vrijwilligers zullen ook zorg dragen voor de verdere begeleiding. De Inloop Veltum heeft als doel de mensen met elkaar in contact te laten komen en ze onderling bezig te laten zijn. Met name voor die mensen die maatschappelijk dreigen te vereenzamen kan dit welkom zijn De Inloop Veltum is in principe kosteloos. De bijzondere georganiseerde binnen- als buiten activiteiten worden ingepland binnen het activiteitenprogramma. De extra kosten die dit met zich mee brengt worden wel bij de bezoeker in rekening gebracht. Denk hierbij aan het vervoer, toegangskaartje, consumptie of het materiaal als je dit zelf niet hebt. De Inloop Veltum is vooralsnog één dagdeel per week open, uitgezonderd de za- zondag, feestdagen, carnaval en tijdens de kermismaandag. Momenteel is de Inloop Veltum open op maandagmiddagen van 13.00 uur – 16.00 uur. De Inloop Veltum heeft vrijwilligers die de activiteiten begeleiden, mede organiseren en tevens de verantwoordelijkheid dragen voor een correct verloop. Tevens zorgen zij er voor dat de bezoekers zich daar veilig en beschermd voelen. De Stichting Inloop Veltum Venray genereert geen eigen inkomsten en is afhankelijk van subsidie, schenkingen of sponsorgelden. Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een eigen bankrekening. Elke maandagmiddag komen er tussen de 20 á 25 bezoekers. Ook u bent van harte welkom. Kom gerust maandag 7 oktober tussen 13.00 uur en 16.00 uur een kijkje nemen. Het adres is, Veltumse Kleffen 70B.